Kinderfysiotherapie bij Fysio Arnhem


Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderen groeien en zijn volop in ontwikkeling. Dit betekent dat ze met het ouder worden toenemen in lengte en gewicht en dat de vaardigheden van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden: lichamelijke beweeglijkheid, verstand, emoties en spraak-taal. Deze breiden zich uit en nemen toe in ingewikkeldheid. Dit leidt ertoe dat het kinderfysiotherapeutisch onderzoek- en behandelproces afgestemd moet zijn op de leeftijd van het kind. Een kinderfysiotherapeut is dan ook een gespecialiseerde fysiotherapeut die kennis en inzicht heeft van de normale groei- en ontwikkeling op de kinderleeftijd om zo een normale ontwikkeling te kunnen onderscheiden van een afwijkende ontwikkeling.

Verder kan de kinderfysiotherapeut aandoeningen herkennen, onderzoeken en behandelen die alleen voorkomen bij kinderen. Het doel van kinderfysiotherapie is een positieve bijdrage leveren aan de meest ‘optimale’ deelname van het kind in de lichamelijke en sociale omgeving. Er is geen verwijsbrief nodig van een huisarts om een afspraak te maken bij de kinderfysiotherapeut.

Met wat voor klachten kan je kind terecht bij de kinderfysiotherapeut?

  • Lichamelijke klachten
  • Ademhalingsklachten
  • Neurologische aandoeningen
  • Stofwisselingsziekten
  • Onbegrepen klachten die invloed hebben op de lichamelijke ontwikkeling

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Bij de eerste afspraak zal er een intakegesprek plaatsvinden en vervolgens een onderzoek. Nadat de hulpvraag is vastgesteld wordt er een observatie gedaan van jou kind om vervolgens testen af te nemen. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens besproken met jou als ouder/verzorger. Tot slot wordt het behandelplan opgesteld. Het kind zal tijdens de behandelingen op een spelenderwijs gestimuleerd worden om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en hierdoor zullen vaardigheden verbeteren. Tijdens de behandelingen staat de hulpvraag centraal.

Wil je meer weten?

Over je 1e afspraak of heb je een andere vraag? Bel of mail ons even, we helpen je graag bij jouw herstel!